საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ბელარუსში ნივთების შემოტანის წესები

ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ფარგლებში, ბელარუსის ტერიტორიაზე დეკლარირების გარეშე დასაშვებია 10 000 აშშ დოლარის (ან სხვა ვალუტაში მისი ექვივალენტის) ნაღდი ფულის და ფასიანი ქაღალდების შემოტანა.

აღნიშნულზე მეტი (ან სხვა ვალუტაში მის ექვივალენტზე) ნაღდი ფულისა და ფასიანი ქაღალდების შემოტანა ექვემდებარება დეკლარირებას და "წითელი დერეფანით" გადაადგილებას. 

დეტალური ინფორმაცია პირადი და სხვა კატეგორიების ნივთების შემოტანის შესახებ იხილეთ: http://airport.by/sites/default/files/PDF/customs.control.pdf