საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

აქცია საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების საიდენტიფიკაციო დოკუმენტებზე

საზღვარგარეთ მყოფ საქართველოს მოქალაქეთა საყურადღებოდ!

2018 წლის 15 მაისიდან დაიწყო აქცია, რომელიც ითვალისწინებს შეღავათებს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების გაცემას, თუ განაცხადი წარდგენილია საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში/საკონსულო დაწესებულებაში:

პირადობის ელექტრონული მოწმობა გაიცემა უფასოდ. აქციის პერიოდია: 15 მაისი - 15 აგვისტო.

ბიომეტრიული პასპორტის საფასური შემცირდა და იქნება 50 აშშ დოლარი. აქციის პერიოდია 15 მაისი - 15 ივლისი. შეღავათი არ ვრცელდება მეორე აქტიური პასპორტის გაცემისას.

დეტალების გარკვევა შესაძლებელია ნომერზე + 375 17 319 61 93.